• Facebook

 • Newsletter

  Zapisz się na naszą listę mailingową,aby otrzymywać informację o najnowszych wydarzeniach dot. stowarzyszenia.

Szanowna Pani! Szanowny Panie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej, pierwszej reprezentatywnej, ogólnopolskiej organizacji skupiającej ekspertów i asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze źródeł pomocowych krajowych i wspólnotowych. Zapraszamy wszystkich Państwa powołanych przez instytucje systemu wsparcia UE.

Witamy również ekspertów do spraw funduszy Unii Europejskiej, pomocy publicznej i finansowania przedsięwzięć ze źródeł krajowych i wspólnotowych, którzy aktywnie wspierają instytucje systemu absorpcji w budowaniu rozwiązań o charakterze systemowym.

Stowarzyszenie jako apolityczna, niezależna, aktywna organizacja reprezentująca środowisko uczestników systemu absorpcji funduszy UE zamierza m.in.:

 • Zunifikować prawa i obowiązki eksperta na wszystkich poziomach programów krajowych i regionalnych poprzez opracowanie wytycznych dotyczących relacji ekspertów i instytucji uczestniczących w naborze i ocenie projektów;
 • Doprowadzić do uregulowania zasad korzystania z baz ekspertów na poziomie krajowym i regionalnym;
 • Wprowadzić kodeks etyczny pracy eksperta;
 • Unormować zasady wynagradzania ekspertów, w tym rozwiązać wszelkie problemy na polu umów zawieranych z ekspertami;
 • Wypracować model ochrony danych osobowych eksperta oraz uregulować zakres odpowiedzialności za wykonywane obowiązki;
 • Dopracować transparentność mechanizmów wyboru asesora do oceny wniosków o dofinansowanie;
 • Zapewnić środowisku aktywny udział w pracach zespołów nowelizujących zasady udzielania wsparcia w bieżącym okresie programowania w latach 2007-2013;
 • Zapewnić reprezentacji ekspertów realny wpływ oraz wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia w procesie kształtowania modelu absorpcji nowego okresu programowania na lata 2014-2020.

Chcemy wspólnym wysiłkiem udowodnić, że wiedza, kompetencja i doświadczenie każdego z Nas może być doskonałym zasobem wsparcia jakości wykorzystania przez Polskę funduszy Unii Europejskiej. Chcemy, aby każdy z Nas mógł realnie uczestniczyć w wypracowaniu zmian i propozycji, które dotyczą Nas wszystkich. Niedoskonałość obecnych rozwiązań odczuwamy wykonując swoją pracę na co dzień.

Chcemy działać razem z administracją rządową i samorządową oraz wszystkimi środowiskami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi, gdyż wiemy, że jedynie partnerstwo, dialog, wzajemny szacunek, zrozumienie i uznanie kompetencji pozwala na wypracowanie najtrafniejszych rozwiązań, które przyniosą korzyści każdej ze stron.

Bądź z Nami, wypełnij deklarację członkowską, prześlij ją na adres Stowarzyszenia oraz wesprzyj aktywność stowarzyszenia poprzez przesłanie składki członkowskiej na konto Stowarzyszenia (Volkswagen Bank Polska 16 2130 0004 2001 0523 2350 0001).

Wysokość składki członkowskiej dla wszystkich członków, zgodnie z Uchwałą nr 15/2012 Walnego Zgromadzenia członków wynosi 120 zł rocznie. Ponadto każdy nowo wstępujący członek zobligowany jest do wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 120 zł.